37 jaar UMO Karate  1983 - 2020

SHOTO NIJU KEN

(DE TWINTIG VOORSCHRIFTEN VAN SHOTO)

Karate do wa rei ni hajimari, rei ni owaru koto no wasuruna.

"Karate begint en eindigt met hoffelijkheid"

Karate nisente nashi

"Er bestaat geen eerste aanval in het karate"

Karate wa gi no tasuke

"Karate is van groot belang voor (het handhaven van) rechtvaardigheid"

Mazu jiko wo shire, shikoshite tao wo shire

"Ken eerst jezelf dan de ander"

Gijutsu yori shinjutsu

"Eerst de geest, dan de techniek"

Kokoro wa hanatan koto wo yosu

"Wees altijd voorbereid om je gedachten los te laten"

Wazawai wa getai ni shozu

"Ongeluk (ongevallen) komt altijd door luiheid (nalatigheid)

Dojo nomino karate to omou na

"Denk niet dat karatetraining alleen in de dojo plaats vindt"

Karate no shugyo wa issho de aru

"Je hebt je leven nodig om karate te leren;  er is geen einde"

Arai-yuro mono wp karat-ka seyo, soko ni myo-mi ari

"Stop iedere dag van je leven in karate en je vindt myo"

Karate ea yu no goto shi taezu natsudo wo atezareba mopto no mizu ni kaeru

"Karate is als heet water. Als het niet constant verhit wordt zal het weer koud water worden"

Katsu kangae wa motsu na makenu kangaer wa hisuyo

"Denk niet dat je moet winnen, denk liever dat je niet moet verliezen"

Tekki ni yotte tenka seyo

"De overwinning hangt af van je vermogen om kwetsbare punten te onderschatten van onkwetsbare"

Taattakai wa kyo-jitsu no soju ikan na ari

"De strijd hangt af van hoe je beschermt en onbeschermd beweegt.  (Beweeg afhankelijk van je tegenstander)

Hito no te ashi wo ken to omoe

"Beschouw handen en voeten als zwaarden"

Danshi mon wo izureba hyakuman no tekki ari

"Als je van huis vertrekt denk dan dat er vele vijanden op je wachten.  Het is uw houding welke moeilijkheden uitdaagt"

Kamae wa shoshinsha ni ato wa shinzentai

"Beginners moeten zich bekwamen in lage standen, een natuurlijke lichaamshouding is voor gevorderden"

Kata wa tadashiku jissenwa betsu mono

"Een kata beoefenen is een ding, een echt gevecht aangaan is een ander"

Chikara no kyojaku, karada no shinshuku, waza no kankyu wa wasuruna

"Onthoud altijd"

Sterkte en zwakte in kracht.

Strekken en samentrekken van het lichaam.

Traagheid en snelheid in technieken.

(Pas dit op correcte wijze toe)

Tsune ni shinen kufu seyo

"Denk altijd aan, en zoek de wegen om naar, de twintig voorschriften te leven"

© Copyright UMO KARATE