37 jaar UMO Karate  1983 - 2020

SHOTOKAN  KATA's

KATA NAAM  /  BETEKENIS  en  OMSCHRIJVING 

Heian 1/5  -  Vredig

Originele naam Pinan waarbij 1 en 2 omgewisseld zijn. Gemaakt door Y Itosu voor het gebruik in de PE klassen in 1905. Heian is een afkorting van heian‑antei (vrede en kalmte).

Tekki I  -  Paardrijden

Oud Shuri‑te kata, ook Naihanchi genoemd.

Tekki II / III  -  Paardrijden

Model na Tekki I en gemaakt door Y Itosu.

Bassai Dai  -  Het fort binnendringen

Een van de oudste Kata's, wordt ook Patsai, Patasai of Passai genoemd. Gewoonlijk in verschillende vormen in  veel stijlen en kan teruggevonden worden tot in het oude Oyadomari

Kanku Dai  -  Naar de lucht kijken

Oud Shuri‑te kata, gewoonlijk in verschillende vormen in veel stijlen. Origineel genoemd naar Kung Siang Chun  (Koshokun‑Japans) een chinese afgezant tijdens de Ming dynasty. Ook Kwanku, Koshokun of Kushanku genoemd.

Jion  -  Eigennaam 

Oud Tomari‑te kata, waarschijnlijk uit de Jion tempel in China naar Tomari gebracht.  Wordt overal getraind bij het Shotokan en Wado.

Jitte  -  Tien handen

Een Tomari‑te kata, soms getraind met een stok. Heden ten dage is de lege hand versie uniek voor het Shotokan

Empi  -  Vliegende zwaluw

Oud kata dat origineel Wanshu heet en terug te vinden is tot in de 18e eeuw. Overgebracht van Sanaeda en Matsumora naar Sokon Matsumura. Werd uitsluitend in Tomari getraind en is ontwikkeld door Kiyatake. De huidige vorm komt van Y Itosu.

Hangetsu  -  Wassende of halve Maan

Naha-te kata, originele naam Seishan

Gankaku  -  Kraanvogel op de Rots

Originele naam Chinto. Door Sokon Matsumura van Matsumora geleerd.  De Chinto van Kiyatake (als belangrijkste Sagi‑ashi‑dachi = voetzool v/d ene voet rust tegen de binnenkant knie v/h standbeen), wordt overal getraind bij veel stijlen. Terwijl de Chinto van Itosu (Gankaku met  Gankaku‑dachi= voet gehaakt achter de knie v/h standbeen) alleen bij Shotokan en Shito‑ryu wordt getraind.

Bassai Sho  -  De mindere van Bassai Dai

Gemaakt door Itosu met Bassai Dai als model

Kanku Sho  -  De mindere van Kanku Dai

Gemaakt door Itosu met Kanku Dai als model

Gojushiho Dai  -  54 richtingen

Originele naam Useshi en door Funakoshi verandert in Hotaku. Een Shuri‑te kata geleerd van Itosu en favoriet bij Kenwa Mabuni en Kanken Toyama. Tegenwoordig een Gevorderde kata bij Shotokan en Shito‑ryu.

Gojushiho Sho  -  De mindere van Gojushiho Dai

Een variatie op Gojushiho Dai met dezelfde geschiedenis

Chinte  -  Vreemde Handen

Ook Shoin genoemd en wordt verondersteld een oud chinees kata te zijn. Wordt tegenwoordig bij Shotokan en Shito‑ryu getraind.

Sochin  -  Onbeweeglijk of vastgeworteld

Originele naam Hakko en gemaakt door Ankichi Arakaki. Uitgebreid verandert door Funakoshi en wordt hoofdzakelijk door Shotokan en Shito getraind.

Nijushiho  -  24 richtingen

Originele naam Niseshi en waarschijnlijk gemaakt door Arakaki.  Tegenwoordig getraind door Shotokan en Wado.

Unsu  -  Handen in de wolken

Terug te vinden tot Ankichi Arakaki en wordt beschouwd als het meest vergevorderde kata van het Shotokan. Het bevat de elementen van 15 verschillende kata.

Jiin  -  Tempel gronden

Een Tomari‑te kata, originele naam is Shokyo.

Meikyo  -  Geslepen spiegel

Originele naam Rohai en verdeelt in 3 aparte kata. Meikyo kan ook getraind worden met een stok. Werd door Funakoshi nooit uitgebreid aangeleerd, waarschijnlijk omdat het Sankaku‑tobi (= drievoudige overlapping) inhield.  In vroegere tijden was dit een geheime en godsdienstige techniek.

Wankan  -  Een eigennaam

Wordt ook Hito of Shiofu genoemd en is een erg oud Tomari‑te kata, terug te vinden tot Matsumora. Wordt tegenwoordig in Shotokan en Shito‑ryu getraind.

© Copyright UMO KARATE