DE OORSPRONG VAN SHOTOKAN KARATE

Volgens de legende is karate ongeveer 2000 jaar geleden in het Noorden van China ontstaan, waar de Indische Monnik Daruma Taichi zijn boeddhistische leer onderwees in het klooster van Chaolin-Zsu. Om zijn leerlingen lichamelijk en geestelijk te sterken voor zijn strenge onderwijsmethode en tegen gevaren waarmee zij op hun latere reizen zouden worden geconfronteerd, ontwikkelde hij een soort fysiologische techniek, zowel gebaseerd op zware lichamelijke prestaties als op meditatie. Later kregen deze monniken de naam van de geweldigste vechters van China te zijn en werd hun zelfverdediging stijl Chaolin-Zsu tempel boks of Kempo genoemd.

Door de goede handelsbetrekkingen tussen China en het Japanse eiland Okinawa duurde het niet lang vooraleer deze zelfverdediging techniek doordrong naar Okinawa en de technieken vermengd werden met het plaatselijke vuist vechten. Hieruit ontstond het Okinawa-Te, de basis van het huidige karate. Het was grootmeester Gichin Funakoshi (geboren in 1869, Shuri (Okinawa)) die het Okinawa-Te overbracht naar Japan alwaar hij het vermengde met oudere Japanse verdediging’s technieken en alzo het moderne karate (Kara = leeg; Te = hand) vormde. Karate-do betekent dus de weg van de lege hand.

Hij ontwikkelde de Shotokan stijl genaamd naar het gebouw waarin voor het eerst onderricht werd gegeven. deze techniek werd in Japan snel populair en in 1948 werd de Japan Karate associatie (JKA) opgericht met Gichin Funakoshi aan het hoofd, waardoor Karate een snelle technische vooruitgang boekte. Bij zijn dood in 1957 ontwikkelden vele van zijn leerlingen een eigen stijl. Alzo ontstonden Wado Ryu van Sensei Ohama en het Kyokushin KaiKan van sensei Masutatsu Oyama. Toch werd de shotokan stijl behouden door Funakoshi’s naaste leerling, Sensei Nakayama (9°Dan). Masatoshi Nakayama stond jarenlang aan het hoofd van de JKA en leidde wereldberoemde super karateka’s op zoals Nishiyama, Shirai, Myasaki en Kase. Zo werd het door Funakoshi ontwikkelde en door Nakayama voortgezette Shotokan Karate één der grootst verspreide stijlen in de wereld.

© Copyright UMO KARATE